Thông báo: Phiên bản LoL 8.14 có nhiều thay đổi trong cấu trúc game và có hệ thống CHỐNG HACK MỚI, nên tạm thời Tool cần có thời gian để Nâng cấp. Sau khi bảo trì xong sẽ bù giờ cho các bạn thuê TUẦN HOẶC THÁNG, các bạn thuê giờ sẽ được HOÀN LẠI TIỀN dựa theo số giờ còn lại

Trong thời gian này vui lòng không sử dụng bất kỳ tool nào khác để đảm bảo an toàn cho tài khoản của bạn. Tool Riot 3 tháng qua đã rất an toàn đừng để khóa acc vô cứ vì sử dụng tool khác

Thời gian dự kiến: kéo dài 2-3 ngày do game đã mã hóa phải viết lại từ đầu