15/1/2018 LCS+GOE+VNBOL ĐÃ HOẠT ĐỘNG CHO PHIÊN BẢN MỚI. Aimtec vẫn còn đang bảo trì

Thông báo: Tiệm net bị chặn trang autolienminh.com thì có thể vào autolienminh.net sau đó tải file gỡ chặn bên dưới

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Tool GoE (mới): http://www.bollol.com/2017/11/huong-dan-cai-at-va-su-dung-goe.html

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng AimTec(L#): http://www.bollol.com/2017/10/huong-dan-su-dung-tool-aimtec.html

Hướng dẫn tắt VÒNG tool  AimTec(L#): http://www.bollol.com/2017/10/huong-dan-tat-vong-trong-aimtec-va-cac.html

DANH SÁCH CÁC TƯỚNG COMBO  LCS TOOL: http://www.bollol.com/2017/09/chuc-nang-va-phim-tat-lcs.html

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng LCS TOOL: http://www.bollol.com/2017/09/nang-cap-tool-moi-lcs-thay-playsharpvn.html

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng VnBoL: http://www.bollol.com/2017/03/huong-dan-su-dung-va-cai-at-vnbol.html

Link tải Anti Ban Riêng http://www.bollol.com/2017/04/anti-ban-rieng.html


Tiệm net không vào được trang BoLLoL các bạn tải phần mềm gỡ chặn này về mở lên là có thể truy cập được trang BoLLoL. CLICK ĐỂ TẢINHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ TRUY CẬP TRANG THUÊ KEY